DDT software

Nacházíte se: Home > Výzkum > DDT software >

Software pro detekci inhibičních zón antibiotik

(Disk Difusion Test)

Měření inhibičních zón bakteriální kultury na agarové plotně s
antibiotickými štítky je jednou ze základních metod určení resistence
a senzitivity. Je to velmi často používání metoda v klinice pro
primární screening výskytu rezistentních kmenů a podle ní se často
nasazuje vhodná antibiotická léčba. Klasicky jsou inhibiční zóny
odečítány automaticky. Tento software dokáže inhibiční zóny vyhodnotit
automaticky pomocí navrženého algoritmu.

Základem algoritmu je prahování modifikovaného obrazu plotny a
postupné nalezení kružnic reprezentující okraje difuzní zóny. K
výpočtu poloměrů kružnic slouží unikátní postup, který najde a spočítá
pravděpodobnost jednotlivých poloměrů oblastí, které byly spočítány na
základě proměnného parametru algoritmu. Postup byl testován na
klinických vzorcích určených pro kvantifikaci účinnosti antibiotik
podávaných pacientům nemocnice.

Algoritmus detekce zón je založen na vyhledání antibiotických štítku
pomocí modifikovaného Otsova operátoru a následného výpočtu
inhibičních zón porovnáváním průměrné světlosti vzorku v okolí štítku
a vyřazování odlehlých hodnot. Výsledný algoritmus byl vyzkoušen na
100 klinických vzorcích a výsledná přesnost analýzy byla 98 %.Manual:
- Po zapnutí aplikace vyber JPG soubor (1920x1080px, z toho půměr
misky musí být o velikosti 930px)
- F11,F12 - změna kontrastu

 

stáhnout software

csen
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR