Projekty

Nacházíte se: Home > Výzkum > Projekty >

Projekty:

 

Výzkumná činnost Výzkumného ústavu mlékárenského s.r.o. spočívá v řešení výzkumných projektů. Témata těchto projektů vznikají na jedné straně z návrhů řešitelů, tedy výzkumných pracovníků ústavu a vyplývají ze znalosti potřeb mlékárenského průmyslu u nás a ze znalostí úrovně a trendů výzkumných prací v zahraničí a na druhé straně z požadavků mlékárenských podniků. Takto vzniklé náměty jsou pak přizpůsobovány a formulovány do žádostí podávaných do různých grantových agentur a programů podporujících výzkum. Vedení a pracovníci ústavu jsou si vědomi, že uspět ve výběrových řízeních není jednoduché, protože přihlášených je obvykle několikanásobně více, než je finančních prostředků na financování rozumného počtu výzkumných projektů. V návrzích projektů se proto snaží uplatnit taková témata, která by měla obecné použití pro mlékárenský průmysl jako celek, aby každá mlékárna dosažené výsledky a poznatky mohla použít. Výzkumné projekty jsou zaměřeny především do těchto oblastí: rozvoj metod stanovení kvality mléka jako suroviny a mléčných produktů a meziproduktů; rozvoj technologií a rozvoj sortimentu výrobků, které mají vliv na zlepšování zdravotního stavu populace. Snahou je přitom poskytovat komplexní řešení problémů. To mnohdy vyžaduje spolupráci výzkumných pracovišť z různých vědních oborů, počínaje pěstitelskými a chovatelskými disciplinami, disciplinami veterinárního  i humánního lékařství. Ústav spolupracuje případně i s výzkumem strojním. Na navrhovaných a řešených projektech VÚM spolupracují jak výzkumná pracoviště vysokých škol a universit, tak resortní a privátní výzkumné ústavy. Obdobně je zván ústav k účasti na řešení výzkumných projektů jinými výzkumnými organizacemi. VÚM se účastní průběžně i mezinárodních výzkumných  projektů v  mezinárodních výzkumných programech jako PHARE, COST, COPERNICUS, rámcové programy EU.

 

 

 

Návrhy projektů podpořených Ministerstvem zemědělství České republiky ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji v rámci programu Výzkum v agrárním komplexu, VAK 2008-2011. Výsledky výzkumu budou v průběhu řešení projektů zdarma zveřejňovány na www.vumlekarensky.cz


 

 

Nová strategie hodnocení kvality a autenticity potravinových surovin a produktů živočišného původu v řetězci prvovýroba - spotřebitel

 

- QI91B306 - návrh , výsledky

 

 

 

Výzkum a vývoj mléčných synbiotických fermentovaných výrobků

 

– QI91B274 - návrh , výsledky

 

 

 

Nové metody a postupy využití zemědělských surovin pro koncepci funkčních potravin

 

– QI91B089návrhvýsledky

 

 

 

Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality.

 

– QI101B090návrh , výsledky

 

 

 

Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšující jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli.

 

– QI91B053 - návrh , koordinátor projektu VŠCHT Praha

 

 

 

 

Návrhy projektů podpořených Ministerstvem zemědělství České republiky ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji v rámci programu Výzkum v agrárním komplexu, KUS 2012-2018. Výsledky výzkumu budou v průběhu řešení projektů zdarma zveřejňovány na www.vumlekarensky.cz

 


 

 

Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se zlepšenými dietetickými vlastnostmi a vysokým obsahem přirozených biologicky aktivních látek

 

- QJ1210376 - koordinátor projektu VŠCHT Praha

 

 

Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid

 

- QJ1210301 - návrh, výsledky

 

 

Nové metody pro výrobu, kontrolu kvality a účinků probiotických potravin

 

- QJ1210093 - koordinátor projektu ČZU Praha

 

 

 

Systémy jištění kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků vhodnými metodami aplikovatelnými v praxi

 

- QJ1210300 návrh, výsledky

 

 

Využití synergických účinků konopí, medu a propolisu pro podpůrnou léčbu infekcí mléčné žlázy

 

- QJ1510047 - koordinátor Agritec Plant Research s.r.o.

 

 

Fágová terapie infekcí vyvolaných Staphylococcus aureus v chovech hospodářských zvířat

 

- QJ1510216 - koordinátor VUVL v.v.i.

 

 

Produkce a komplexní šetrné zpracování lněného semene a jeho aplikace do nových funkčních potravin

 

- QJ1510274 - koordinátor VŠCHT v Praze

 

 

Využití luskovino-obilních směsek ke zvýšení schopnosti udržitelné produkce objemných krmiv se zvýšeným obsa-

hem energie a živin za účelem zlepšení kvality živočišných produktů v konvenčním i ekologickém zemědělství

 

- QJ1510312 - koordinátor Agritec Plant Research s.r.o.

 

 

Výzkum a podpora produkce zdravotně a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cílenou selekcí a modi-

fikací profilu mastných kyselin mléčného tuku

 

- QJ1510336 - koordinátor JČU v Českých Budějovicích, výsledky

 

 

Fermentované mléčné výrobky a sýry pro zdravou výživu obyvatel, technologické postupy jejich výroby a metody hodnocení

s důrazem na vysokou mikrobiologickou bezpečnost a zlepšené nutriční parametry

 

- QJ1510338 návrh, výsledky

 

 

Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit

přidanou hodnotu zemědělské produkce v ČR

 

- QJ1510339 - návrh výsledky

 

 

Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců

 

- QJ1310107 - koordinátor VÚŽV v.v.i.

 

 

Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi

 

- QJ1510341 - návrh , sborník 2017 , výsledky

 

 

 

 

Návrhy projektů podpořených Ministerstvem zemědělství České republiky ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji v rámci programu ZEMĚ 2017-2025. Výsledky výzkumu budou v průběhu řešení projektů zdarma zveřejňovány na www.vumlekarensky.cz

 


 

 

Nové přístupy a metody analýzy pro zajištěníkvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnostisýrů, optimalizace jejich výroby a zefektivněníprocesů hygieny a sanitace při současném sníženízátěže životního prostředí odpadními vodami

 

- QK1710156 - návrh , výsledky

 


Workshopy:

13.6.2019

pozvánka

představení

nežádoucí MO

S. aureus

odběr vzorků

sanitace

měřící přístroje

octové kvašení


Eklogicky šetrné materiály pro intenzifikaci rostlinné výroby s půdoochrannými vlastnostmi na bázi obnovitelných zdrojů

 

- QK1910392 - koordinátor UTB ve Zlíně

 

 

Využití potenciálu různých metabolitů divokých kmenů bakterií mléčného kvašení a kvasinek k potlačení výskytu nežádoucích fungálních kontaminantů a prodloužení trvanlivosti mléčných a pekařských výrobků.

 

- QK1910036 - návrh

 

 

Perzistence vybraných původců alimentárních onemocnění, hygienických indikátorů a možnosti jejich eliminace z prostředí potravinářských podniků

 

- QK1910121 - koordinátor VÚVL v.v.i.

 

 

Využití odpadů z mlékáren pro produkci nových mléčných výrobků a doplňků stravy

s přídavkem mikrořas nebo jejich komponent

 

- QK1910300 - koordinátor VŠCHT v Praze

 

 

Nebakteriální původci mastitid a jejich vliv na kvalitu a technologické vlastnosti mléka

 

- QK1910092 - návrh

 

 

Vliv reformulace na trvanlivost a fyzikálněchemické vlastnosti potravinářských výrobků

 

- QK1910100 - koordinátor VŠCHT v Praze

 

 

Využití enzymatického a probiotického potenciálu mikroorganismů k vývoji nových a zvýšení kvality a trvanlivosti stávajících mléčných a pekárenských výrobků.

 

- QK1910024 - návrh

 

 

Nové spolehlivé metody detekce falšování kozího a ovčího mléka a mléčných výrobků

 

- QK1920222 - koordinátor ČZU v Praze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csen
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR