Výzkumná činnost

Nacházíte se: Home > Výzkum > Výzkumná činnost >

Pracovníci VÚM s.r.o. jsou dlouhodobě řešiteli výzkumných projektu  zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti složení mléka a mléčných výrobků, nových metod ke stanovování chemických, mikrobiologických, fyzikálních a fyzikálně chemických a senzorických parametrů a vlastností mléka a mléčných výrobků, výzkumem vlivu jednotlivých složek mléka a mléčných výrobků na výživu člověka, změnami vlastností mléka a mléčných výrobků působením vlivu zpracování a skladování, výzkumem nových způsobů zpracování mléka a výrobou nových výrobků, výzkumem a vývojem nových efektivnějších způsobů zpracování.

 

Pracovníci se trvale zabývají koncepční analytickou a studijní činností. Tato činnost se většinou soustřeďuje na zlepšování kvality mléka, jako suroviny, což znamená zkoumání a navrhování možností jak v konkrétních případech ovlivnit mikrobiologickou kvalitu mléka, jeho chemické složení a předejít znečištění cizorodými látkami chemického původu, nebo mikrobiologické kontaminaci mikroorganismy technologicky nebo zdravotně nežádoucími. Součástí analytické činnosti pracovníků je i stanovování mikrobiologických, chemických, fyzikální parametrů mléka a mléčných výrobků. Studijní činnost je zaměřena na vytváření podkladů pro legislativní a normalizační činnost státních orgánů.

 

Výzkumná činnost vyplývala z řešení výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum, Grantové agentury české republiky, projektů z rámce programů na podporu výzkumu EU  PHARE, COST, Copernicus, 5. rámcový program EU. Výzkumné projekty jsou řešeny buď kolektivem pracovníků VÚM nebo výzkumní pracovníci koordinují spolupráci na řešení výzkumných projektů s pracovníky jiných výzkumných pracovišť - universit a výzkumných ústavů státního, resortního nebo oborového charakteru, nebo naopak pracují na řešení výzkumných projektů pod jejich koordinací.

 

Pracovníci jsou řešiteli výzkumných projektů, které přispívají především  k  rozvoji poznání v oboru zpracování mléka, jeho využití jako potraviny  a jeho vlivu na zdraví člověka a  rozvoji metod stanovování parametrů a vlastností mléka, mléčných produktů a jejich kvality a zdravotní nezávadnosti. Jedná se o rozvoj poznání v oblasti chemického složení mléka a mléčných výrobků, mikrobiologie mléka  a mléčných výrobků, především o poznání vlivu čistých mlékařských mikrobiálních kmenů a kultur  na kvalitu výrobů a mikrobiálních kultur majících vliv na zdraví člověka. Příspěvek k rozvoji tohoto poznání jak v rámci základního, tak především aplikovaného výzkumu je spojen s ověřováním v poloprovozním  a provozním měřítku a  s uváděním do mlékařské praxe.

 

Od roku 2018 je výzkumná činnost ústavu řízena Dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) a to na roky 2018-2022 s podporou Ministerstva zemědělství ČR.

 


dokument ke stažení: DKRVO 2018-2022

csen
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR