STA4MIL PRO

Nacházíte se: Home > Výzkum > STA4MIL PRO >

Software „STA4MIL PRO“ k řízení kvality na základě sledování variability produkce


Software je určený pro technology, manažery jakosti a další pracovníky mlékáren pro krátkodobé i dlouhodobé sledování a vyhodnocován stability výrobního procesu. Je možné ho použít pro kterýkoliv typ mléčného výrobku. Do softwaru obsluha vloží reálná data, jako jsou např. teplota, čas, kyselost, sušina, koncentrace soli, apod. v jednotlivých technologických krocích vybraných šarží. Následuje spuštění přednastavených statistických algoritmů.  Software pomůže odhalit možné příčiny vyvstalých problémů nebo dlouhodobé nežádoucí trendy, které by při běžném hodnocení nebyly odhaleny, či naznačí, zda byly testované modifikace technologického postupu vhodné či nikoliv. Čím více se software používá, tím lépe funguje, neboť delší časové řady dávají možnost sledovat dlouhodobé trendy a identifikovat možné problémy (působí prediktivně). Možné je též nastavit různá chybová hlášení a upozornění.

 

aktuální software a manuál najdete zde

csen
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR