Metodiky

Nacházíte se: Home > Výzkum > Metodiky >

 

V rámci řešení výzkumných projektů a řešení výzkumného záměru byly vytvořeny metodiky:

 

 

 

 

 

Příručka pro faremní zpracovatele mléka

 

 

osvědčení , metodika

 

 

 

Správná hygienická praxe získávání mléka ekologicky chovaných krav

 

 

osvědčení , metodika

 

 

 

Příprava referenčních vzorků a posouzení kvality kalibrace pro stanovení ketonů jako acetonu metodou infračervené spektroskopie FT v mléčných laboratořích

 

 

osvědčení , metodika

 

 

 

Efektivní kalibrace techniky MIR-FT pro měření močoviny v mléčných laboratořích na bázi referenčních hodnot výkonnostních testů

 

osvědčení , metodika

 

 

 

Aktualizace predikčních rovnic pro odhad celodenního výsledku v kontrole užitkovosti z alternativních výsledků složení mléka ranního a večerního nádoje v systému půldenního dojení


osvědčení , metodika

 

 

Doporučené postupy pro rozvoj chovu dojnic s cílem produkovat mléko jako potravinovou surovinu s vyšším zastoupením zdravotně prospěšných mastných kyselin mléčného tuku

 

osvědčení , metodika

 

 

Detekce bakteriofágové kontaminace, určení kritických míst možného zdroje kontaminace, metodický postup potvrzení bakteriofága a eliminace vzniklých technologických problémů, včetně návrhu sanitačních opatření

 

 

osvědčení , metodika

 

 

Využití modifikovaných kalibračních vzorků se zvýšeným obsahem základních složek při kalibraci IR přístrojů pro kontrolu složení mléka

 

 

osvědčení , metodika

 

 

Efektivní kalibrace techniky MIR-FT pro screening hodnoty ekvivalentu bodu mrznutí mléka v mléčných laboratořích na bázi referenčních hodnot výkonnostních testů

 


osvědčení , metodika

 

 

Identifikace subklinické ketózy krav v časné laktaci podle výsledků dojivosti a individuálních vzorků mléka v kontrole užitkovosti a interpretace výsledků

 


osvědčení , metodika

 

 

Validace věrohodnosti výsledků mléčné užitkovosti při robotizovaném dojení (AMS) v postupu oficiální kontroly užitkovosti v kontrolní den a za delší časový interval

 


osvědčení , metodika

 


Podpora spolehlivosti výsledků určení produkčních ukazatelů v kontrole mléčné užitkovosti

 


osvědčení , metodika

 

 

 

Metodika testování účinnosti sanitačních roztoků proti plísním kontaminujícím potravinářské provozy, především mlékárny

 

 

osvědčení , metodika

 

 

 

Metodika izolace DNA v kvalitě pro PCR z komplexních vzorků pomocí magnetických mikročástic

 

 

osvědčení , metodika

 

 

Identifikace bakterií rodu Acinetobacter, vyskytujících se v mléce,mlékárenských výrobcích a na výrobním zařízení a pomůckách,pomocí metody polymerázové řetězové reakces využitím rodově specifických primerů

 

 

osvědčení , metodika

 

 

Revize predikčních rovnic k PSB pro vzorkování mléka v kontroleužitkovosti při trojím denním dojení – intervalové řešení jako alternativa

 

osvědčení , metodika

 

 

Stanovení přítomnosti E. coli ve vzorku pomocí kapilární izoelektrické fokusace.

 

 

osvědčení , metodika

 

 


 

Modely metody identifikace zvodnění mléka u ovcí podle bodu mrznutí a hlavních složek s ohledem na počet somatických buněk

 

osvědčení , metodika

 

 

Transformace bakteriálních elektronických impulsů průtočné cytometrie na klasické hodnoty celkového počtu mesofilních mikroorganismů v laboratořích rozborů mléka

 

 

osvědčení , metodikaPředpověď úrovně termostability syrového kravského mléka pro výběr suroviny ke zpracování na kondenzované mléko podle faktorů prvovýroby

 

osvědčení , metodika


 

 

Odhad ztrát dojivosti koz podle počtu somatických buněk v mléce v kontrole užitkovosti


osvědčení , metodika


 

 

Postup predikce výsledků dojivosti v kontrole alternativního provedení mléčné užitkovosti dojeného skotu

 

osvědčení , metodika

 Metodika nekultivační analýzy mikroflóry sýrů, solných lázní a nálevů s využitím denaturační gradientové gelové elektroforézy (DGGE)

 

osvědčení , metodika

 

 

 

Postup izolace celkové bakteriální DNA ze sýrů s dohřívanou sýřeninoupro následnou molekulárně-biologickou analýzu.

 

osvědčení , metodika

 

 

 

Metodika testování mikrobiologických a antimikrobiálních vlastností aktivních obalůs antimikrobiální vrstvou

 

osvědčení , metodika

 

 

 

Validace a doporučení ke kalibraci nepřímé metody infračervené spektroskopie pro stanovení profilu mastných kyselin mléčného tuku

CM35

osvědčení , metodika

 

 

Posouzení perzistence konjugované kyseliny linolové během technologie fermentace pro specifické kysané mléčné výrobky z faremní produkce

CM36

 

osvědčení , metodika

 

 

 

Validace a tvorba vybraných predikčních rovnic pro složení mléka při alternaci relevantních intervalů mezi dojením v kontrole užitkovosti

CM33

osvědčení , metodika


 

 

Systematická souhrnná zpráva energetického zdravotního stavu stáda dojnic – Ketosis Report

CM34

 

osvědčení , metodika

 

 

 

Příprava purifikovaného fága S. aureus pro použití ve veterinární praxi - CM_STAF1_2018

 

osvědčení , metodika

 

 

Izolace bovinní genomové DNA z neinvazivně získaných biologických vzorků - CM_181_2018

 

osvědčení , metodika


 

 

Genetické polymorfismy pro kvalitu kravského mléka - CM_1975_2018

 

osvědčení , metodika

 

 

Validace údaje hodnoty dojivosti v kontrolní den kontroly mléčné užitkovosti podle bezprostředně předchozí historie záznamů - CM_37_2018

 

osvědčení , metodika

 

 

Metodika stanovení Gram-negativních aerobních baktérií v syrovém mléce - QK1710156-CM1 (2018)

 

osvědčení , metodika

 

 

Postup použití a vyhodnocení účinnosti přípravku s včelím medem, propolisem a konopným olejem (Cannapro DCT) (2018)

 

osvědčení , metodikaImplementace limitního počtu mezofilních mikroorganismů v syrovém ovčím mléce do praxe (CPM-ovce) (2019)

 

 

osvědčení , metodika

 

 

Postup přípravy standardních vzorků pro hluboké zmražení a aplikaci ve výkonnostním testování analytické způsobilosti při určení složení mléka nepřímými metodami (2019)

 

 

osvědčení , metodika

 

 

Interní, faremní standard kvality syrového mléka malých přežvýkavců – počet somatických buněk (CM-PSB MP) (2019)

 

 

osvědčení , metodika 

csen
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR